Stinswier bij Klein Felsum te Spannum

Ligging De stinswier stond bij Klein Felsum te Spannum, gemeente Waadhoeke.
Ontstaan Deze stins ontstond in ....
Geschiedenis In 1718 komen we op de kaart van Schotanus een stinswier tegen op het land van de boerderij Klein Felsum. De stinswier lag een dichtbij de sate, maar aan de Plattedijk. Hier loopt de grens tussen de boerderijen Groot Teetlum en Tallum onder Tzum.
Klein Felsum komen we in 1511 al tegen; het is dan eigendom van de kerk van Spannum, van Sybren Roorda op Doniaterp onder Spannum en van Wybe Jan Ripperts alias Wybe Gerritsz Jelgerhuis. Wybe was getrouwd met een vrouw uit de familie Toe Doniaterp.

Ruim dertig jaar later, in 1543, blijkt het goed eigendom te zijn van het klooster van de Witte Nonnen te Leeuwarden. Als begunstiger wordt onder andere Wybe Gerrits genoemd.
Deze boerderij Klein Felsum was mogelijk in de 15e eeuw eigendom van de familie Doniaterp en zo in bezit gekomen van onder andere Wybe Jan Ripperts.
Op kaarten na 1718 wordt de stinswier niet meer aangegeven.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!