Stinswier op Kleine Gaast onder Tjerkgaast

Ligging Deze stinswier lag ten zuiden van de weg naar Sloten op Kleine Gaast onder Tjerkgaast, gemeente De Friese Meren.
Ontstaan Het is onbekend wanneer deze stins werd gebouwd.
Geschiedenis Op de kaart van Schotanus uit 1718 zien we bij Kleine Gaast, ten zuiden van de weg, die van Tjerkgaast naar Sloten loopt onder stinswier aangegeven. Deze stinswier lag ook ten oosten van de Slotervar.
Deze stinswier lag bij een boerderij, die in 1640 in gebruik was bij Tjerck Haejes en de eigenaar was de overste capitein Michiel Potter en zijn mede-erfgenamen.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!