Stinswier bij 't Krūspaed bij Nijemirdum

Ligging Deze stinswier lag bij 't Krūspaed bij de dorpsgrens van Nijemirdum, maar dichter bij Sondel, gemeente De Friese Meren.
Ontstaan Deze stins komen we op een kaart uit 1718 tegen.
Geschiedenis Deze wier lag ten zuiden van de Hereweg, direct ten westen van een boerderij. Op de kaart van Eekhoff uit 1739 zien we dat deze stinswier net ten westen van de dorpsgrens tussen Nijemirdum en Sondel lag en dus op het grondgebied van Nijemirdum lag. Deze stinswier en boerderij lagen ook ten westen van een tweede stinswier op het grondgebied van Sondel.
Onder Sondel worden nog twee stinswieren aangegeven. In de archieven komen we tussen 1422 en 1453 verschillende gewelddaden tegen, waarbij in elk geval één stins in Sondel genoemd wordt; welke van deze vier stinsen dat geweest is, is onduidelijk.

Deze stinswier wordt op een kaart uit 1850 (en daarna) niet meer aangegeven.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!