Stinswier bij sate Marderhoek bij Oudemirdum

Ligging Deze stinswier bevond zich bij sate Marderhoek, onder Oudemirdum, gemeente De Friese Meren.
Ontstaan Deze stinswier komen we in 1718 tegen.
Geschiedenis Op 250 meter ten zuiden van de stinswier direct ten zuiden van het dorp bevond zich op de kaarten uit 1718 en 1739 nog een stinswier. Naast deze stinswier bevond zich een huis, waar tegenwoordig boerderij "Marderhoek" staat.
Op de Kadastrale kaart uit 1850 komen we de stinswier niet meer tegen. Mogelijk herinnerde het merkwaardige kleine ronde perceel (E 474) aan de stinswier.
Marderhoek was strategische gelegen: in 22 november 1514 landden op Geesterlant by Merderhoeck Jancko Douwama en Sicke Douwez Galama met Gelderse troepen. Nog dezelfde dag namen ze Sloten in.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!