Stinswier bij de Maren bij Oudemirdum

Ligging Deze stinswier lag bij de Maren ten noordwesten van Oudemirdum, gemeente De Friese Meren.
Ontstaan Deze stinswier wordt voor het eerst in 1718 vermeld.
Geschiedenis Ten noordwesten van het dorp Oudemirdum komen we op kaarten uit 1718 en 1739 een stinswier tegen. De preciese locatie was ten noorden van de weg en ten zuiden van de Maren, tegenover het Joldrenbos. Het perceel bestaat uit hoge zwarte enkeerdgronden.
op een kaart uit 1855 blijkt deze locatie te zijn opgenomen in een bosperceel van het bos De Maren; van een stinswier is dan niets meer terug te vinden. Tegenwoordig is de bebossing weer verdwenen.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!