Stinswier bij Merestein onder Wyckel

Ligging Deze stinswier lag bij Merestein onder Wyckel, gemeente De Friese Meren.
Ontstaan Het is onbekend wanneer deze stins werd gebouwd.
Geschiedenis Op de kaarten van Schotanus uit 1718 en die van Vegilin uit 1739 wordt ten westen van de singels van buitenplaats Meerestein, aan de Oude Dijk, een stinswier aangegeven.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen:
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Noomen: Hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!