Stinswier tegenover Rinia State bij Oudemirdum

Ligging Deze stinswier bevond zich tegenover de latere Rinia State bij Oudemirdum, gemeente De Friese Meren.
Ontstaan Deze stinswier komen we voor het eerst in 1718 tegen.
Geschiedenis Op de kaart van Schotanus uit 1718 komen we een stinswier tegen, die zich tegenover de plaats van het latere huis Rinia State bevond. Ook op de kaart uit 1739 wordt de stinswier aangegeven. Naast de wier bevindt zich een huis.
Op de kadastrale kaarten uit 1832 en 1855 komen we nog wel het huis tegen, maar de wier werd toen niet meer aangegeven.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!