De stinswier ten oosten van Swichum

Ligging Deze stins lag ten oosten van Swichum, gemeente Leeuwarden.
Ontstaan Deze stinswier wordt afgebeeld in 1718.
Geschiedenis Op de kaart uit het atlas van Schotanus van 1718 lag ten oosten van Swichum bij het voorhuis van een boerderij een stinswier.
In 1698 is deze boerderij eigendom van de oud-grietman Hector van Glinstra te Burgum.
Deze stinswier komen we ook op een kaart uit 1850 tegen.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!