Werpsterburenstins te Wirdum

Ligging Deze stins stond in Werpsterburen te Wirdum, gemeente Leeuwarden.
Ontstaan Het is onbekend wanneer deze stins gebouwd is.
Geschiedenis Op de kaart van Schotanus wordt in Werpsterburen een stinswier aangegeven. Er heeft nog geen onderzoek plaats gevonden naar de eigendomsgeschiedenis.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen:
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Noomen: Hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!