tinswier bij de Woudakkers bij Oudemirdum

Ligging Deze stinswier lag bij de Woudakkers bij Oudemirdum, gemeente De Friese Meren.
Ontstaan Deze stinswier komen we tegen in 1718.
Geschiedenis Op de kaarten van Schotanus uit 1718 en van Johan Vegelin van Claerbergen uit 1739 komen we op de Woudakkers bij de meest noordelijke boerderij een stinswier tegen.
Op de kaart uit 1850 komen we de stinswier niet meer tegen.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!