Stinswieren te Bonkwerd bij Spannum

Ligging Deze twee stinswieren lagen te Bonkwerd bij Spannum, gemeente Waadhoeke.
Ontstaan Deze twee stinswieren komen we in 1718 tegen.
Geschiedenis Bij Spannum stond het huis van Bonkwerd. Op de kaart van Schotanus uit 1718 wordt hierbij een stinswier aangegeven. Ook in het uiterste noordwesten van het terrein bij dit huis bevond zich toen een tweede stinswier.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!