Drie stinswieren op De Dollen bij Oudemirdum

Ligging Deze drie stinswieren bevonden zich op De Dollen bij Oudemirdum, gemeente De Friese Meren.
Ontstaan Deze stins ontstond in ....
Geschiedenis Op de kaarten uit 1718 en 1739 worden er op De Dollen drie wieren aangegeven. De Dollen bevonden zich ten zuiden van Oudemirdum en werden in 1664 Dolhuysen genoemd. De Dollen heet tegenwoordig, samen met het vroegere buurtschap Gaastburen, Marderhoek.
De noordelijkste stinswier was gelegen naast een "stemmende stel", terwijl de andere twee stinswieren allebei naast een huis lagen. Op de Kadastrale kaart uit 1850 komen we deze stinswieren niet meer tegen.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!