Twee stinswieren ten noorden van de Hereweg bij Nijemirdum

Ligging Deze twee stinswieren bevonden zich in Hoytebuorren "bij de Hooge Bouwlanden" bij Nijemirdum, gemeente De Friese Meren. Ze bevonden zich ten noorden van de Hereweg; iets ten zuiden daarvan bevonden zich nog twee stinswieren.
Ontstaan Deze stinsen komen op een kaart uit 1718 voor.
Geschiedenis Ten zuidwesten van Nyemirdum vinden we het gehucht Hoytebuorren. Ten noorden van de weg, die door Hoytebuorren naar Oudemirdum loopt, worden op de kaarten van Schotanus uit 1718 en Vegilin uit 1739 twee stinswieren aangegeven. Ze lagen ten zuiden van de "Hoge bouwlanden" die uit zwarte enkeerdgrond bestaat. Bij elk stinswier is ook een huis aangegeven.
Nadien, zoals op een kaart uit 1850, worden deze stinswieren niet meer aangegeven.
Bewoners Er zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!