Twee stinswieren ten zuiden van de Hereweg bij Nijemirdum

Ligging Deze twee stinswieren bevonden zich in het gehucht Hoytebuorren ten zuiden van de Hereweg, die naar Oudemirdum loopt Hoytebuorren ligt ten zuidwesten van Nijemirdum, gemeente De Friese Meren. Iets ten noorden daarvan bevonden zich nog twee stinswieren.
Ontstaan Deze stinsen komen voor op een kaart uit 1718.
Geschiedenis Zoals hierboven vermeld, lagen er ten zuiden van de Hereweg, die vanaf Nijemirdum door Hoytebuorren naar OudeMirdum loopt, twee stinswieren. Deze worden weergegeven op de kaart uit het atlas van Schotanus uit 1718. Ook op de kaart van Vegilin uit 1739 komen de stinswieren voor; ze stonden allebei naast een boerderij.
De meest westelijke stinswier van deze twee wieren lag direct ten westen van de kadastrale sectiegrens, zoals te zien is op de kaart van Eekhoff in 1854.
Overigens worden de stinswieren vanaf 1850 niet meer aangegeven op bewaard gebleven kaarten.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!