Twee stinswieren bij 't Krūspaed te Sondel

Ligging De twee stinswieren lagen bij 't Krūspaed in Sondel, gemeente De Friese Meren.
Ontstaan Deze stins ontstond in ....
Geschiedenis Tussen 1422 en 1453 vinden er rond Sondel verschillende gewelddadigheden plaats waarbij tenminste één stins genoemd wordt. Welke stins dit geweest is, is onduidelijk. Rond Sondel komen naast deze twee stinswieren ook nog twee stinswieren bij de Sondeler Laan voor.
Op de kaarten van Schotanus uit 1718 en die van Vegilin uit 1739, komen we een stinswier tegen, die ten zuiden van de Gaast en ten noorden van de afsplitsing van het Krūspaed van de Hereweg lag. Op de Kadastrale kaart uit 1828 wordt deze niet meer aangegeven, maar zien we alleen een klein, onbehuisd perceel.
Op de eerder genoemde twee kaarten wordt een tweede stinswier aangegeven ten zuiden van de Hereweg en direct ten westen van de meest westelijke boerderij. Zowel de boerderij als deze stinswier bevonden zich direct ten westen van de grens tussen de dorpen Nijemirdum en Sondel. Vanaf 1850 komen we deze twee stinswieren niet meer op kaarten tegen.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!