Twee stinswieren aan de Sondeler Laan te Sondel

Ligging De twee stinswieren aan de Sondeler Laan bevonden zich bij Sondel, gemeente De Friese Meren.
Ontstaan Deze stinswieren komen we in de 17e eeuw tegen.
Geschiedenis Tussen 1422 en 1453 vinden er rond Sondel verschillende gewelddadigheden plaats waarbij tenminste één stins genoemd wordt. Welke stins dit geweest is, is onduidelijk. Rond Sondel komen naast deze twee stinswieren ook nog twee stinswieren bij 't Krûspaed voor.
Deze twee stinswieren worden op kaarten van Schotanus uit 1718 en die van Vegilin uit 1739 ten oosten van de Sondeler Laan aangegeven. Ze lagen op één en hetzelfde perceel.
Van deze twee wordt alleen de meest zuidelijke nog op de kaart van Eekhoff uit 1854 aangegeven.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!