Drie stinsen op Warnzer Zuidburen bij Warns

Ligging Deze drie stinsen stonden op Warnzer Zuidburen bij Warns, gemeente Súdwest-Fryslân.
Ontstaan Het is onbkend wanneer deze drie stinsen werden gebouwd.
Geschiedenis Op de kaart vuit het atlas van Schotanus van 1718 wordt op Warnzer Zuidburen een boerderij aangegeven, waarbij zich ten oosten, noorden en zuiden daarvan drie stinswieren worden aangegeven.
De zuidelijke stinswier, die zich tegenover de boerderij bevond, wordt al op de volgende kaart, die van Vegelin uit 1739 niet meer aangegeven.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen:
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Noomen: Hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!