Wier bij de Breelensweg bij Bakhuizen

Ligging Deze wier bevond zich niet ver van de kruising van de Breelenswei met de Rysterdyk bij Bakhuizen, gemeente De Friese Meren.
Ontstaan Deze stins ontstond in ....
Geschiedenis OP kaarten van Gaasterland uit 1718 en 1739 komen we een stinswier tegen op de hoge zwarte enkeerdgronden met keileem van de bouwlanden van Bakhuizen. De stinswier lag ten noordwesten van de Breelenswei, vlakbij de kruising met de Rysterdyk en de Hegeburgsterwei. De Breelenswei loopt langs een complex van lage weidegrond, de Brelen geheten. Het laagste punt hiervan is -0,3 meter NAP. De naam Breel komen we komen we ook tegen in toponiemen als Brol, Briel, Bruil en Breugel. Het woord is afgeleid van het keltische en middellatijnse woord brogilum. De naam werd gebruikt voor het aangeven van weidegronden bij een nederzetting. Soms was deze weidegrond omheind.
In het floreencohier van 1700 wordt melding gemaakt van een stuk graslandt "de Brylle" genaemt.
Op de twee eerder genoemde kaarten wordt geen huis bij de wier aangegeven. Bovendien komen we wier op latere kaarten niet meer tegen.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!