Wier aan de Hooge Bergen bij Rijs

Ligging Deze wier stond langs de Hegeburgsterwei bij Rijs, gemeente De Friese Meren.
Ontstaan De wier komen we op kaarten tegen vanaf 1718.
Geschiedenis Ten oosten van de laan over de Hooge Bergen ligt een boerderij, waarbij op kaarten uit 1718 en 1739 een stinswier aangegeven wordt. Deze wier bevond zich op een van de hoogste punten van Gaasterland en vanuit de stins, die hier gestaan moet hebben, had men een goed uitzicht over de wijde omgeving.
De ondergrond van deze wier bestond uit lemig fijn zand (humuspodzol).
Na 1739 is de wier waarschijnlijk afgegraven, want op latere kaarten komen we de wier niet meer tegen.
Op het terrein heeft geen archeologische verkenning plaatsgevonden. De boerderij en wier zijn omgracht geweest, wat we op kunnen maken uit een oude luchtfoto van de boerderij: in het landschap zien we een verkleuring in de vorm van een gracht.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!