Stinswier aan de Mirnserdijk bij Mirns

Ligging Deze stinswier bevond zich aan de Mirnserdijk bij Mirns, gemeente De Friese Meren.
Ontstaan Deze stinswier komen we in 1718 op een kaart tegen.
Geschiedenis Op de kaarten van 1718 en 1739 wordt ten noorden van de Mirnserdijk, tussen het dorp en de Braamberg, een stinswier weergegeven. Dit is één van de vier stinsen, die bij Mirns gestaan moeten hebben. Bij de wier wordt in de directe omgeving echter geen huis aangegeven.
Op de Kadastrale kaart uit 1832 is de plaats van deze wier nog te herkennen als een klein, veelhoekig perceel, maar van een wier is geen sprake meer. Wel wordt er tussen dit perceel en de weg een klein huisje aangegeven. Zowel het perceel, waar de wier zich heeft bevonden en dit huisje waren toen eigendom van de hervormde diaconie van Bakhuizen.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!