Stinswier aan de Oudeweg in Hurdegaryp

Ligging Deze stinswier lag aan de Oudeweg in Hurdegaryp, gemeente Tytsjerksteradiel.
Ontstaan Deze stinswier komen we tegen op de kaart van Schotanus uit 1718.
Geschiedenis Er is weinig bekend over deze stinswier. Het zou heel goed kunnen dat hier een stins op gestaan heeft van de familie Galeslot.
De Galeslot stond op een kavel ten westen van het pastorie- en kerkeland. Het lag bij de Zomerdijk en zuidelijker daarvan deze stinswier. Het Galeslot zou heel goed de opvolger kunnen zijn van deze stins.
We komen deze stinswier, zoals eerder vermeld, tegen op de kaart van Schotanus uit 1718. Door het ontbreken van dit perceel in de floreencohieren van 1850, hebben we geen eigenaars kunnen achterhalen uit het begin van de 19e eeuw. Alleen weten we dat in 1832 Ate Gjalts Reitsma, landbouwer in Hurdegaryp, de eigenaar is.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!