Stinswier bij het kerkhof van Mirns

Ligging Deze stinswier bevond zich bij het kerkhof van Mirns, gemeente De Friese Meren.
Ontstaan Deze stins moet in de late middeleeuwen zijn gebouwd.
Geschiedenis De stinswier bij het kerkhof van Mirns is één van de vier plekken in Mirns waar een stins gestaan moet hebben. Ze lagen alle vier op de hoge zwarte enkeerdgronden langs de zee.
Op de kaarten van 1718 en 1739 zien we ten westen van het kerkhof van Mirns een wier. De stins lag midden in het land, niet bij een huis of boerderij. Op latere kaarten, zoals die van het kadaster (1832) en van Eekhoff (rond 1850) komen we de stinswier neit meer tegen.

In het seizoen 2002 - 2003 is het terrein waar de stinswier gestaan moet hebben verkend. Op het betreffende perceel zijn fragmenten van kloostermoppen en stukken tufsteen gevonden. Verder zijn er scherven Pingsdorf-aardewerk, kogelpotaardewerk en diverse soorten laat-middeleeuws steengoed gevonden. Hoewel al het gevonden materiaal nog niet volledig is geïdentificeerd, lijkt het erop dat het terrein mogelijk al in de vroege middeleeuwen bewoond is geweest. Ook elders in Mirns zijn er diverse laat-middeleeuwse muntschatten gevonden.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!