Twee stinswieren bij de Braamberg bij Mirns

Ligging Deze twee stinswieren bevonden zich bij de Braamberg bij Mirns, gemeente De Friese Meren.
Ontstaan Deze stinswieren komen we tegen op de kaart in het atlas van Schotanus uit 1718.
Geschiedenis Deze twee stinsen zijn stins nummer drie en vier, die zich bij Mirns bevonden.
Op de kaart in het atlas van 1718 zien we op de westelijke helling van de Braamberg twee wieren: een ten noorden en een ten zuiden van de Mirnserdijk. De noordelijke wier komen we ook op de kaart uit 1739 van Vegilin tegen; maar de zuidelijke wier ontbreekt.
De plaats van de noordelijke wier kunnen we nog herkennen op de kaart van het kadaster uit 1832: het wordt weergegeven als een uitzonderlijk klein perceeltje. Ten noordoosten van dit perceeltje wordt een huis weergegeven, terwijl op de kaart uit 1718 er zich een huis ten zuidoosten van de wier bevond.
Bij de wier ten zuiden van de Mirnserdijk lag geen huis.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!